Navigate / search

Nieuwsbrief april 2021


Een nieuwsbrief!
 Het is al weer een tijdje  geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. Reden, het animo om artikelen in te leveren was er niet en het overheid corona-nieuws vroeg telkens om de maatregelen direct te melden via de e-mail en site.

Waarom nu dan wel een nieuwsbrief?

Er zijn een paar onderwerpen die wij willen delen en die zijn besproken in de ALV (Algemene Leden Vergadering), gehouden op 29 maart 2021.

De ALV

Dit jaar is de ALV digitaal gehouden omdat het niet anders kon (en mocht). Er is informatie aan de deelnemers tijdens de vergadering gegeven, er zijn vragen gesteld en de antwoorden zijn gegeven.  

Het bestuur

De penningmeester, Jolanda Ruisch, aftredend en herkiesbaar, neemt opnieuw deze taak op zich. 

De post voor voorzitter is momenteel vacant. Ernest Overbeeke neemt deze taak ad interim waar. Het bestuur doet een oproep aan alle leden om de taak van voorzitter op zich te nemen.

Financieel

Zoals iedereen wel beseft is het voor onze vereniging een financieel moeilijk jaar geweest. Er was vrijwel geen competitie. Het Tie-Break Open in 2020 ging niet door, net als alle andere (gezelligheid) toernooien en dientengevolge waren de sponsorbijdragen lager. Maar positief: het ledenaantal is gestegenen daarmee de contributie inkomsten hoger en de kosten van inkoop en huisvesting lager. Daarnaast hebben wij een aantal Corona-gerelateerde subsidies ontvangen van het Rijk en de Gemeente. 

Investeringen en plannen

De geplande aanpassing/verbetering van de keuken is uitgesteld. Wel zal de elektrische installatie alvast worden aangepast als voorbereiding. Bijvoorbeeld de aanleg van krachtstroom in de meterkast. Dit is ook nodig voor de plaatsing van een (gratis) koel-unit. Deze unit is door enkele leden gedemonteerd en getransporteerd en wordt momenteel opgebouwd in onze opslagruimte.

Verslagen van de diverse commissies als competitie, toernooien, onderhoud en duurzaamheid zijn niet besproken door de uitval en veranderingen van Coronamaatregelen. 

Zoals al bekend zijn alle voorjaarscompetities vooralsnog afgelast. Hopelijk kunnen we halverwege 2021 nog wel enkele activiteiten organiseren.

Vragen:

Padelbanen. Er is onderzocht is of er achter baan 4 plaats is voor de aanleg van 2 padelbanen (samen met T.V. Hasselo). Onderzoek geeft aan dat de ruimte er niet is (in meters te smal), maar belangrijker zijn de aanlegkosten welke meer dan € 100.000 bedragen. Dit bedrag hebben wij en Hasselo niet beschikbaar,reden dat het voor nu  niet verder wordt onderzocht. 

5e tennisbaan. Ook hiervoor is onderzocht of er voldoende ruimte is. Dit is alleen mogelijk bij het opnieuw aanleggen van baan 3 en 4, samen met baan 5. Als wij het nu zouden doen houdt dit kapitaalverlies in omdat baan 3 en 4 de komende jaren nog geen groot onderhoud nodig hebben. Aanleg nu kost meer dan € 100.000 euro en dat hebben wij niet beschikbaar  Daarom is deze optie voor nu niet haalbaar. 

Terrasopening. Graag willen wij, als sportvereniging, gelijktijdig ons terras openen met het open gaan van de terrassen van cafés, restaurants etc. Er is een verzoek gedaan aan de Gemeente (veiligheidsregio Twente) om, zodra de openstelling start, hieraan mee te mogen doen. Wij hopen erop!

Afhangbord. Al bijna 40 jaar doen wij het zonder! Maar het zijn nu andere tijden. Meer individueel gebruik van de tennisbanen, meer leden, meer leden die les willen hebben en de avondklok. Dit gaf aanleiding om te onderzoeken of een afhangbord voor ons ook handig is. Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om via de KNLTB Club-app eenvoudig digitaal af te hangen. Vanaf 1 meiwillen wij het gebruik gaan testen vanaf 18.00 uur tot 23.00 uur ’s avonds op door de weekse dagen. Jullie ontvangen binnenkort een email m.b.t. het gebruik van de App. Het is mogelijk om maximaal 2 keer per avond en maximaal 10 keer per week te reserveren om zoveel mogelijk de banen voor iedereen beschikbaar te houden. De uren waarop les wordt gegeven wordengeblokt en later (zodra de kantine weer open mag en onderlinge toernooien weer zijn toegestaan) kan worden geblokt voor bijvoorbeeld de dinsdag avond en voor het MEP toernooi op de vrijdagavond.

Wat kun je nu al vast doen? Download de KNLTB club-app of update de app: https://www.knltb.club/clubapp/

Kijk alvast hoe het werkt. Wij horen straks graag of en hoe het bevalt: is er een digitaal bord ook in het clubhuis nodig? Is er de wens om het ook voor overdag of zaterdag en zondag in te voeren?

Tot slotWij willen je vragen om je beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. Als je dit nog niet doet of nog meer wilt gaan doen? Wij zoeken bardienst medewerkers voor als het straks weer mag. Organisatoren voor de toernooien: TB open en voor het Zomer en Winter gezelligheidstoernooi. Ook voor het versterken van ons team parkonderhoud en onze sponsorcommissie zoeken wij vrijwilligers! Geef je op bij het bestuur via: info@tiebreak.nl

En nog even dit: Pinnen mag! Zodra de kantine weer open mag willen wij het betalen per pin stimuleren. Later in het najaar of volgende jaar willen wij het afrekenen met contant geld stoppen. Dus dan wordt het Pinnen moet!

Laatste nieuws.

Het TB open 2021 wat was gepland begin juni wordt verschoven naar 2022! De reden is dat de organisatie geen mogelijkheid ziet om het begin juni te organiseren omdat de onzekerheid over het vrijgeven door de KNLTB voor toernooien voorlopig nog niet wordt verwacht. Verschuiven naar het najaar is overwogen maar wij vinden het verstandiger om het TB open pas volgend jaar te gaan houden. Wel willen wij een onderling toernooi voor alle leden gaan plannen: dames en heren dubbel op 27, 28 en 29 augustus. Meer over de inschrijving volgt z.s.m.

Het Bestuur

Bekeken (86)

Leave a comment

name*

email* (not published)

website