Navigate / search

Lidmaatschap

Lid worden

Je hebt interesse in tennis en Tie-Break lijkt je de club? Meld je dan aan via onderstaand aanmeldingsformulier en voeg tevens een (recente) pasfoto bij. Het ingevulde aanmeldingsformulier met pasfoto versturen naar het e-mail adres: ledenadministratie@tiebreak.nl.
LET OP: zonder pasfoto kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.
Het is ook mogelijk om eerst een keer te komen kijken of een paar proeflessen te volgen. Neem dan even contact met ons op via de contactpagina.


Het lidmaatschap is niet seizoensgebonden maar loopt van 1 januari t/m 31 december, het verenigingsjaar. Tie-Break kent de volgende tarieven* (afhankelijk van de leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar):

* KNLTB afdracht dient ook op elk moment van een kalenderjaar te worden voldaan bij een nieuwe aanmelding voor een lidmaatschap.
* vanaf mei kent de vereniging een tariefmatigende contributie. Het studententarief geldt voor studenten van universiteit, HBO en MBO, op vertoon van een geldig bewijs van inschrijving.

Uiteraard is het ook mogelijk de vereniging financieel te ondersteunen door middel van het donateurschap voor een jaarlijks bedrag van € 17,50.
Nieuwe leden (senioren en studenten) betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 10,00. Donateurs en junioren betalen geen inschrijfgeld.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 31 december van het betreffende jaar te geschieden door gebruik te maken van het formulier afmelden lidmaatschap Tie-Break en deze ingevuld per e-mail te versturen aan ledenadministratie@tiebreak.nl. Na bevestiging van de opzegging is het lidmaatschap beëindigd.
Bij afmelding na 31 december wordt conform het Huishoudelijk Reglement art. 2 lid d, het lidmaatschap pas aan het einde van het lopende kalenderjaar stopgezet en is de volledige contributie verschuldigd.

 

Privacy Policy

Tie-Break hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, in deze Privacy Policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bekeken (4529)

Comments

Holtkamp
Reply

Goedenavond, wij ( ik en mijn vrouw )hebben interesse om lid te worden van tiebreak echter vraag ik mj af wat het lidmaatschap van sept tm december kost er vanuitgaande dat we 2019 ook i ingeschreven willen staan.. ik hoor graag van u vriendelijke groeten Gertjan Holtkamp

Leave a comment

name*

email* (not published)

website