Navigate / search

Kort verslag ALV

Ja, niet de notulen die komen volgend jaar ter inzage voor de eerstvolgende ALV (maart 2021?).

Maar nu een kort verslag om weer update te zijn. De vergadering was door de corona maatregelen verschoven naar afgelopen 14 september en was niet druk bezocht maar dat was te verwachten. Aanmelding per mail was verplicht en het omgaan met het 1 ½ meter afstand houden maakte het minder gezellig. Maar goed de ALV is goed verlopen en wij hebben Renate Wevers in de bloemen gezet omadt zij nu 25 jaar lid is en Ben Colenbrander is benoemd tot erelid voor de vele verdiensten die hij heeft en nog steeds verricht.

Bestuur
Het bestuur blijft dit jaar ongewijzigd maar volgend jaar is de penningmeester en de voorzitter aftredend.  Voor de voorzitter wordt gezocht naar een opvolger. De penningmeester heeft de jaarcijfers van 2019 gepresenteerd. Het was een jaar (2019) met een positief resultaat hetgeen wij over 2020 helaas niet kunnen laten zien. Toernooien als het TB Open en andere activiteiten zijn vervallen of opgeschort. Ledenaantal is gelukkig positief en zelfs licht stijgend.

Investeringen
De keukeninrichting moet worden vervangen maar de kosten willen wij op dit moment uitstellen totdat er meer zekerheid is over onze financiële situatie. Deze is zeker niet zorgelijk maar het kunnen vervangen van de kunststof banen moet eerste prioriteit blijven. Gelukkig is het inspectie rapport na het jaarlijks groot onderhoud, uitstekend. Normaal gesproken is vervanging pas over een aantal jaren nodig. Als de keuken aanpassing start willen wij ook de elektrische installatie laten aanpassen. Krachtstroom en verbeteren van de groepen verdeling in de meterkast. Voor de door Corona oorzaak misgelopen inkomsten zijn wij bezig om subsidies aan te vragen bij de Gemeente en Overheid.

Electra
De genomen duurzaamheid maatregelen als LED baanverlichting en zonnepanelen geven ons jaarlijks een grote besparing op de elektriciteitskosten. Gasverbruik is stabiel.

Toernooien en Competitie
Een presentatie is gegeven over de gehouden en geplande toernooien en over de competities. Evaluatie en informatie over het aantal teams, de speeldagen en behaalde kampioenschappen.

Parkbeheer en technische zaken
Erik Dorgelo is bereid om de technische commissie te versterken en neemt ook deel aan de bestuursvergaderingen. Hij is ook actief betrokken geweest bij het plaatsen van het nieuwe hekwerk naast onze toegangspoort. Dit was nodig om Enexis altijd toegang te geven tot het trafohuisje. Door het opruimen van het groen is nu een open ruimte (zicht) ontstaan naar TV Hasselo. Er wordt gewerkt aan een betere afscherming. Ook staat het bestuur positief om in overleg met Hasselo te onderzoeken naar mogelijkheden om Padel banen aan te leggen, maar de kosten zijn hoog. De Kapstok heeft wederom het groot onderhoud (snoeien) verzorgd.

Het bestuur.

Bekeken (53)

Leave a comment

name*

email* (not published)

website