Navigate / search

Het Bestuur

Het bestuur van Tie-Break bestaat uit een aantal leden, die het beste met Tie-Break voor hebben en altijd proberen om de wensen van zoveel mogelijk leden te behartigen. Het is een mix van jong en oudere leden en bestaat uit de onderstaande personen.

Mocht je interesse hebben voor een plaats in het bestuur? Neem contact op met de voorzitter!

Voorzitter 
Ernest Overbeeke
voorzitter@tiebreak.nlSecretaris en ledenadministratie
Christel Krakers
ledenadministratie@tiebreak.nl
secretaris@tiebreak.nl


Penningmeester
Jolanda Ruisch
penningmeester@tiebreak.nl


Competitieleider
Caroline Bartels


Jeugdzaken
Vacant


Kantinezaken
Frank Peters


Ereleden
John Vollenbroek
Hans Rombeek
Polly Kok
Ernest Overbeeke
Arnold Jansen

Bekeken (4366)