Navigate / search

Corona Maatregelen bij Tie-Break


Update 15 maart:
Beste Leden,

De regering en sportbonden roepen alle verenigingen op om alle activiteiten te staken en alle parken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook de trainingen en bij ons het vrij tennissen.

De banen kunnen dus onder geen beding gebruikt worden, ook niet voor vrij tennissen!

Voor Tie-Break geldt dat per direct het tennispark voor iedereen gesloten is. Ook alle tennislessen komen te vervallen. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april

Wij houden het nieuws en de adviezen vanuit het RIVM, het kabinet en de KNLTB in de gaten en wij informeren de leden als er wijzigingen zijn ten aanzien van deze maatregelen.

Het Bestuur

————————

13 maart:

Beste Leden,

In navolging van het overheidsadvies en de tennisbond om besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij besloten om per direct en voorlopig tot eind maart het clubhuis te sluiten voor alle activiteiten. Dit houdt in: Uitstel van de NL-doet dag, uitstel van de ALV ledenvergadering en het afzeggen van de nog geplande MEP toernooi en Wintertoernooi wedstrijden. De tennisbanen en de kleedkamers blijven voor alle leden individueel beschikbaar voor gebruik.

Activiteiten 

Het MEP toernooi vervalt voor de vrijdagavonden 13, 20 en 27 maart

·       De wintercompetitie vervalt op 17, en 24 maart

·       Alle activiteiten van aanstaande zaterdag 14 maart vanuit NL Doet worden verplaatst naar een andere datum

·       De Algemene Ledenvergadering 16 maart zal worden opgeschoven naar een andere datum

·       De kantinediensten vervallen tot en met 31 maart. De kantine is dus gesloten!

·       Vrij tennissen blijft mogelijk en ieders eigen beslissing/verantwoordelijkheid.

Tennislessen

De lessen die door Ton en Justin worden gegeven gaan vooralsnog door. Tennis is geen contactsport en het advies vanuit de KNLTB is dat de trainingen door kunnen gaan met een max. van 4 personen en een trainer. Op het moment dat er een ander advies komt vanuit de KNLTB, het RIVM of het kabinet dan zullen wij onze maatregelen hierop aanpassen.

De getroffen maatregelen gelden tot en met 31 maart. Tot nu toe gaan we er vanuit dat alle activiteiten die gepland staan na 31 maart gewoon doorgaan. Het mag duidelijk zijn dat wijzigingen in deze plannen afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen. Wij hopen dat iedereen dit tijdelijke karakter zal ondersteunen en dat je begrip hebt voor de situatie.

Het bestuur Tie-Break

Bekeken (50)

Leave a comment

name*

email* (not published)

website