Navigate / search

Corona Maatregelen bij Tie-Break

Update 9 mei:
Individueel weer kunnen spelen en lessen volgen.

Gelukkig wij mogen weer gaan tennissen, vanaf maandag 11 mei. Maar helaas, niet alles is nog als voorheen!
Voorlopig mogen wij vanaf 11 mei met maximaal 16 personen gaan tennissen. Vier per baan.

Dus individueel afspreken. Zijn er al 16 personen aan het spelen of volgen tennisles? Zo ja, vraag dan hoe lang zij nog blijven spelen/ trainen en stem onderling af! Blijf niet wachten op het park maar kom later terug. Tijdelijk vaste regel bij drukte: Speeltijd 45 minuten bij dubbel en 30 minuten bij single. Denk aan: geen direct lichamelijk contact maken! Geen handen schudden!  Afstand houden 1 1/2 meter! Wees voorbereid. Neem zelf water mee van huis en eventueel handgel.
Na afloop van het spelen ga direct naar huis. Blijf niet op het park!

Baanverlichting
Wil je de baanverlichting bedienen dan kun je met je sleutel de toegangsdeur hal openen en het licht aan (en later!) weer uit doen.
De laatste spelers moeten altijd het licht uitdoen! Stem dit af!
Noot: de kleedkamers en toiletten blijven gesloten en uiteraard ook de kantine!

Training
De trainers gaan dit zelf rechtstreeks communiceren met diegene die zich voor lessen heeft aangemeld. Houdt je aan hun richtlijn.
Zodra de: tijden en dagen wanneer er les wordt gegeven op .. banen, bekend is vermelden wij dit op de site om hier rekening mee te kunnen houden.

Gezondheid
De conditie zal veelal weer moeten worden opgebouwd. Wees verstandig en voorzichtig. In de hal hangt een EHBO doos, AED en een coolbox met coolpacs.
Heb je hulp nodig, moet je vervoer afspreken door iemand te vragen je naar huis te brengen stem dit af. Houdt ook dan waar mogelijk afstand.
Bij ernstige ongevallen uiteraard het alarmnummer (laten) bellen.

Naleving
Controle van de regels zal door toezichthouders (bestuur en de leden die zorgen voor het baan en clubhuisonderhoud) worden uitgevoerd. Niet altijd zal (kan) er toezicht zijn en daarom wordt iedereen gevraagd zelf toezichthouder te zijn. Voor jezelf en voor je medespelers! Wij moeten dit samen doen.
Bij overtreding kan er een individuele boete volgen (BOA) en het zelfs oorzaak zijn van sluiting van het park voor alle leden.

Voorbehoud
Dit bericht is onder voorbehoud van het officiële akkoord van de Gemeente. Uiteraard blijven de regels van het RIVM gelden. Ben je verkouden, heb je koorts blijf thuis! Wil je meer informatie lees dan de informatie op de site van de KNLTB.

Het Bestuur

————————
Update 22 april:
Helaas ons park blijft gesloten voor alle activiteiten tot in elk geval 20 mei.

KNLTB competities worden verplaatst naar het najaar
De tennisbond geeft in dit bericht aan dat door de verlengde maatregelen tot 20 mei en de uitspraken van de heer Rutte met betrekking tot het langzaam versoepelen gevolgen heeft voor de competitie. Dit betekent dat de Voorjaarscompetitie (VJC) niet kan starten in het weekend van 9/10 mei en ook een startdatum voor de zomer niet realistisch is. In de optimale vorm waarin we de competitie graag willen ervaren zit de Voorjaarscompetitie er voorlopig niet in. Ook niet als de maatregelen steeds iets soepeler worden en we gefaseerd weer stap voor stap meer mogen tennissen op het park.

Toernooien en Tennislessen
– Start van onze eigen zomercompetitie (gezelligheidstoernooi) is uitgesteld tot zeker 20 mei evenals de tennislessen.
– Het Tie-Break Open toernooi zal in ieder geval geen doorgang vinden op de geplande datum, aangezien de KNLTB alle toernooien t/m 14 juni heeft geannuleerd. De TBO organisatie gaat nu kijken of er een later moment mogelijk is, of dat het TBO toernooi pas volgend jaar weer gaat plaatsvinden. Zodra er meer bekend is zullen wij je dit laten weten.

Zie ook de KNLTB corona maatregelen.

Het Bestuur.

————————

Update 1 april:
Alle hieronder staande maatregelen bij de update van 15 maart blijven van kracht, in ieder geval tot en met 28 april. Dus het park blijft gesloten voor alle activiteiten tot en met 28 april.
Uiteraard volgen we hierin de adviezen van het RIVM en de KNLTB, zie ook de KNLTB corona maatregelen.

————————

Update 15 maart:
Beste Leden,

De regering en sportbonden roepen alle verenigingen op om alle activiteiten te staken en alle parken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook de trainingen en bij ons het vrij tennissen.

De banen kunnen dus onder geen beding gebruikt worden, ook niet voor vrij tennissen!

Voor Tie-Break geldt dat per direct het tennispark voor iedereen gesloten is. Ook alle tennislessen komen te vervallen. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april

Wij houden het nieuws en de adviezen vanuit het RIVM, het kabinet en de KNLTB in de gaten en wij informeren de leden als er wijzigingen zijn ten aanzien van deze maatregelen.

Het Bestuur

————————

13 maart:

Beste Leden,

In navolging van het overheidsadvies en de tennisbond om besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij besloten om per direct en voorlopig tot eind maart het clubhuis te sluiten voor alle activiteiten. Dit houdt in: Uitstel van de NL-doet dag, uitstel van de ALV ledenvergadering en het afzeggen van de nog geplande MEP toernooi en Wintertoernooi wedstrijden. De tennisbanen en de kleedkamers blijven voor alle leden individueel beschikbaar voor gebruik.

Activiteiten 

Het MEP toernooi vervalt voor de vrijdagavonden 13, 20 en 27 maart

·       De wintercompetitie vervalt op 17, en 24 maart

·       Alle activiteiten van aanstaande zaterdag 14 maart vanuit NL Doet worden verplaatst naar een andere datum

·       De Algemene Ledenvergadering 16 maart zal worden opgeschoven naar een andere datum

·       De kantinediensten vervallen tot en met 31 maart. De kantine is dus gesloten!

·       Vrij tennissen blijft mogelijk en ieders eigen beslissing/verantwoordelijkheid.

Tennislessen

De lessen die door Ton en Justin worden gegeven gaan vooralsnog door. Tennis is geen contactsport en het advies vanuit de KNLTB is dat de trainingen door kunnen gaan met een max. van 4 personen en een trainer. Op het moment dat er een ander advies komt vanuit de KNLTB, het RIVM of het kabinet dan zullen wij onze maatregelen hierop aanpassen.

De getroffen maatregelen gelden tot en met 31 maart. Tot nu toe gaan we er vanuit dat alle activiteiten die gepland staan na 31 maart gewoon doorgaan. Het mag duidelijk zijn dat wijzigingen in deze plannen afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen. Wij hopen dat iedereen dit tijdelijke karakter zal ondersteunen en dat je begrip hebt voor de situatie.

Het bestuur Tie-Break

Bekeken (338)

Leave a comment

name*

email* (not published)

website