Navigate / search

Het Bestuur

Het bestuur van Tie-Break bestaat uit een aantal leden, die het beste met Tie-Break voor hebben en altijd proberen om de wensen van zoveel mogelijk leden te behartigen. Het is een mix van jong en oudere leden en bestaat uit de onderstaande personen.

Mocht je interesse hebben voor een plaats in het bestuur? Neem contact op met de voorzitter!

Lees verder

Bekeken (3551)

Lidmaatschap

Lid worden

Je hebt interesse in tennis en Tie-Break lijkt je de club? Meld je dan aan via onderstaand aanmeldingsformulier en voeg tevens een (recente) pasfoto bij. Het ingevulde aanmeldingsformulier met pasfoto versturen naar het e-mail adres: ledenadministratie@tiebreak.nl.
LET OP: zonder pasfoto kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.
Het is ook mogelijk om eerst een keer te komen kijken of een paar proeflessen te volgen. Neem dan even contact met ons op via de contactpagina.


Het lidmaatschap is niet seizoensgebonden maar loopt van 1 januari t/m 31 december, het verenigingsjaar. Tie-Break kent de volgende tarieven* (afhankelijk van de leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar):

* KNLTB afdracht dient ook op elk moment van een kalenderjaar te worden voldaan bij een nieuwe aanmelding voor een lidmaatschap.
* vanaf mei kent de vereniging een tariefmatigende contributie. Het studententarief geldt voor studenten van universiteit, HBO en MBO, op vertoon van een geldig bewijs van inschrijving.

Uiteraard is het ook mogelijk de vereniging financieel te ondersteunen door middel van het donateurschap voor een jaarlijks bedrag van € 17,50.
Nieuwe leden (senioren en studenten) betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 10,00. Donateurs en junioren betalen geen inschrijfgeld.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 31 december van het betreffende jaar te geschieden door gebruik te maken van het formulier afmelden lidmaatschap Tie-Break en deze ingevuld per e-mail te versturen aan ledenadministratie@tiebreak.nl. Na bevestiging van de opzegging is het lidmaatschap beëindigd.
Bij afmelding na 31 december wordt conform het Huishoudelijk Reglement art. 2 lid d, het lidmaatschap pas aan het einde van het lopende kalenderjaar stopgezet en is de volledige contributie verschuldigd.

 

Privacy Policy

Tie-Break hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, in deze Privacy Policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bekeken (4529)

Sponsoren

Op deze pagina staan de sponsoren van onze vereniging. Bent u sponsor en staat uw website nog niet gelinkt? Stuur dan een e-mail naar: info@tiebreak.nl Wilt u graag sponsor worden van onze tennisvereniging? Stuur dan een e-mail naar: sponsor@tiebreak.nl en vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Lees verder

Bekeken (2452)